درب اتوماتیک شیشه ای

دسترسی برای مشتریان معلول

در بیشتر بخش های دنیا، فروشگاه ها و رستوران ها نیازمند ارائه دسترسی آسان برای افراد معلول، سطح شیبدار برای ویلچرها، آسانسور و درب های اتوماتیک هستند. حتی اگر این امر در منطقه شما یک مسئله نیست، ولی باز هم انجام این کار قابلیت دسترسی کسب وکار شما را تا حد ممکن بالا خواهدبرد.

تنها مشتریان معلول نیستند که از دسترسی آسان بهره می برند. والدینی که کالسکه دارند، از سطح شیبدار، آسانسورها، و درب های کشویی اتوماتیک استفاده خواهند کرد. حتی مشتریان سالم نیز، وقتی به خاطر خرید، بار اضافه همراه خود دارند، برای بازکردن درب اتوماتیک شیشه ای یا حرکت برروی پل های با شیب تند دچار مشکل می شوند.

list-pro-pic[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:49 ]
[ ]

تشخیص برخورد درب اتوماتیک شیشه ای

در لحظه ای که یک شیء توسط پرتو یا پرده ایمنی تشخیص داده نمی شود، موتور قادربه تشخیص نیروی هل دادن درب بر روی شیء می باشد. در چنین مواردی اپراتور تشخیص می دهد که با مانعی برخورد کرده و درب را مجددا باز می کند.

تکنولوژی ساخت درب اتوماتیک شیشه ای

اپراتور درب درب اتوماتیک شیشه ای ، دربالای درب کشویی نصب شده و موتور الکتریکی، قرقره را در انتهای یک تسمه به حرکت در می‌آورد و درب با تسمه محکم می شود. به این ترتیب در مواقع لزوم به باز شدن درب، موتور قرقره را به حرکت در می آورد، قرقره تسمه را می چرخاند و تسمه در را باز می کند. همین فرآیند برای بستن درب، بصورت معکوس اتفاق می افتد. از نظر تاریخی، درب های آسانسوری با مجموعه اتصال های مکانیکی باز می شدند: موتور، بازوهای اتصال را می‌چرخاند و با این کار درب را حرکت می داد.

list-pro-pic1[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:46 ]
[ ]

راه اندازی درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای را به روش های مختلفی می توان راه اندازی کرد:

• سنسور نزدیک شدن (مانند سنسور راداری) :وقتی عابر به سنسور نزدیک می شود، درب باز می شود.

• دکمه فشاری : وقتی عابر کلیدی را فشار می دهد، درب باز می شود.

• کنترل سطح دسترسی : در این حالت درب وقتی باز می شود که سیستم کنترل دسترسی، مجازبودن عابر از نظر عبور از درب را تعیین کند.

• خودکار : این حالت بیشتر در مورد آسانسورها کاربرد دارد.

list-pro-pic[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:45 ]
[ ]

موارد استفاده درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای کشویی خودکار، معمولا برای درب های خروجی مراکز تجاری بزرگ بکار می روند چرا که فروشگاههای کوچک درب های گردان را به این مدل درب ها ترجیح می دهند. همچنین درب اتوماتیک شیشه ای در آسانسورها نیز بکار می-روند.

list-pro-pic1[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:43 ]
[ ]

درب اتوماتیک شیشه ای


درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی، دستگاهی است که درب کشویی را برای عبور و مرور عابران مهیا می کند. درب اتوماتیک شیشه ای، درب را به صورت اتوماتیک باز می کند، نگه می دارد و سپس می بندد.

list-pro-pic[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:41 ]
[ ]