دسترسی برای مشتریان معلول

دسترسی برای مشتریان معلول

در بیشتر بخش های دنیا، فروشگاه ها و رستوران ها نیازمند ارائه دسترسی آسان برای افراد معلول، سطح شیبدار برای ویلچرها، آسانسور و درب های اتوماتیک هستند. حتی اگر این امر در منطقه شما یک مسئله نیست، ولی باز هم انجام این کار قابلیت دسترسی کسب وکار شما را تا حد ممکن بالا خواهدبرد.

تنها مشتریان معلول نیستند که از دسترسی آسان بهره می برند. والدینی که کالسکه دارند، از سطح شیبدار، آسانسورها، و درب های کشویی اتوماتیک استفاده خواهند کرد. حتی مشتریان سالم نیز، وقتی به خاطر خرید، بار اضافه همراه خود دارند، برای بازکردن درب اتوماتیک شیشه ای یا حرکت برروی پل های با شیب تند دچار مشکل می شوند.

list-pro-pic[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:49 ]
[ ]