تشخیص برخورد درب اتوماتیک شیشه ای

تشخیص برخورد درب اتوماتیک شیشه ای

در لحظه ای که یک شیء توسط پرتو یا پرده ایمنی تشخیص داده نمی شود، موتور قادربه تشخیص نیروی هل دادن درب بر روی شیء می باشد. در چنین مواردی اپراتور تشخیص می دهد که با مانعی برخورد کرده و درب را مجددا باز می کند.

تکنولوژی ساخت درب اتوماتیک شیشه ای

اپراتور درب درب اتوماتیک شیشه ای ، دربالای درب کشویی نصب شده و موتور الکتریکی، قرقره را در انتهای یک تسمه به حرکت در می‌آورد و درب با تسمه محکم می شود. به این ترتیب در مواقع لزوم به باز شدن درب، موتور قرقره را به حرکت در می آورد، قرقره تسمه را می چرخاند و تسمه در را باز می کند. همین فرآیند برای بستن درب، بصورت معکوس اتفاق می افتد. از نظر تاریخی، درب های آسانسوری با مجموعه اتصال های مکانیکی باز می شدند: موتور، بازوهای اتصال را می‌چرخاند و با این کار درب را حرکت می داد.

list-pro-pic1[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:46 ]
[ ]