درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای


درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی، دستگاهی است که درب کشویی را برای عبور و مرور عابران مهیا می کند. درب اتوماتیک شیشه ای، درب را به صورت اتوماتیک باز می کند، نگه می دارد و سپس می بندد.

list-pro-pic[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:41 ]
[ ]